Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng ở Việt Nam

Thứ hai liên quan đến tính ảnh hưởng của nhãn hiệu, nếu nhãn hiệu có tính lừa dối công chúng, trái đạo đức,….thì sẽ không được bảo hộ

Nhãn hiệu nổi tiếng là thành quả của quá trình cố gắng và nỗ lực của chính doanh nghiệp và sản phẩm của họ. Có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng.

Một nhãn hiệu nổi tiếng sẽ có lợi hơn trong việc thu hút khách hàng, đẩy nhanh doanh số, mang đến giá trị lớn lao cho công ty. Cũng vì thế mà sự xâm phạm nhãn hiệu, cạnh tranh của nhãn hiệu trở nên gay gắt và phổ biến hơn. Chính vì vậy mà vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng đang được quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng vô cùng quan tâm.

Điều kiện để nhãn hiệu được bảo hộ

Những nhãn hiệu hàng hóa muốn được đăng ký bảo hộ buộc phải đáp ứng những quy định đã đưa ra, nó có sự khác nhau giữa mỗi quốc gia với nhau. Nhưng nhìn chung có thể phân chia thành hai tiêu chuẩn chính.

Thứ nhất là, phải có tính phân biệt giữa những nhãn hiệu của cùng sản phẩm đến từ các nhà sản xuất khác nhau.

Thứ hai liên quan đến tính ảnh hưởng của nhãn hiệu, nếu nhãn hiệu có tính lừa dối công chúng, trái đạo đức,….thì sẽ không được bảo hộ

nổi tiếng

Trong bộ luật của nước ta không có những quy định rõ về nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng có quy định về nhãn hiệu. Theo đó, Cục sở hữu trí tuệ sẽ không chấp nhận bảo hộ cho những nhãn hiệu có dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với những nhãn hiệu khác. Và sự bảo hộ cho nhãn hiệu nổi tiếng được chú trọng và quy định cụ thể từ luật SHTT năm 2005, trong đó nêu rõ những tiêu chuẩn nhãn hiệu nổi tiếng cũng như biện pháp bảo hộ cho nó.

Trước khi có luật SHTT 2005 thì nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được sử dụng cho sản phẩm dịch vụ, khiến nó được người dùng biết đến rộng rãi. Tuy nhiên khái niệm này còn chứa nhiều bất cập, vì với hai tiêu chí là được sử dụng liên tục cho sản phẩm và được biết đến rộng rãi, thì nó không rõ ràng, không phân định được như thế nào là tính liên tục và rộng rãi của nhãn hiệu đó. Đến lượt luật SHTT 2005 đã định nghĩa về khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam, cùng với các dấu hiệu để xác định một nhãn hiệu nổi tiếng.

Thêm vào đó, cho dù nhãn hiệu mà bạn sở hữu chưa được công nhận nổi tiếng, nhưng vẫn có thể đươc hưởng các chế độ bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, khi được nhà nước công nhận nó là nhãn hiệu nổi tiếng. một nhãn hiệu nổi tiếng đôi khi không chỉ là tài sản của doanh nghiệp mà nó còn là tài sản quan trọng của quốc gia đó, chính vậy mà luật SHTT dành cho nhãn hiệu nổi tiếng sự bảo hộ cao nhất, phạm vi rộng hơn nhãn hiệu thông thường, vì nó bao trùm toàn bộ sản phẩm dịc vụ cùng và khác loại với nó. Chính vì vậy những hành vi sử dụng hoặc làm một nhãn hiệu tương tự cho bất kỳ loại hàng hóa nào, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng, đều cũng sẽ bị quy là xâm phạm nhãn hiệu, cụ thể những hệ quả có thể gây ra là (theo luật SHTT của Anh):

Gây tổn hại đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng đó
Tạo ra sự cạnh tranh không công bằng
Gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nhãn hiệu nổi tiếng
Tuy nhiên xét đến luật SHTT của Việt Nam, có sự khác với Anh ở chỗ là hệ quả của sự xâm phạm nhãn hiệu xuất phát từ những cơ sở rất chung:

Gây nhầm lẫn về hàng hóa, nguồn gốc
Gây ấn tượng không tốt của người dùng đối với chủ thể sản xuất

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *