Hướng dẫn cách đăng ký thương hiệu độc quyền, chi phí thấp

ĐKTH với tổ chức có chức năng kiểm soát, chất lượng được chứng nhận, bởi hàng hoa hay dịch vụ có điều kiện không tiến hành sản xuất, dịch vụ, hàng hóa đó
Các điều kiện khi đăng ký thương hiệu như thế nào ?

– Để đăng ký thương hiệu yếu tố cần thiết nhất là doanh nghiệp phải kinh doanh hợp pháp
– Có 1 nhãn hiệu phù hợp với tên công ty, tên doanh nghiệp
1..Yếu tố thứ nhất: Chữ cái, hình vẽ, từ ngữ, hình ảnh, hình ảnh ba chiều hay những sự kết hợp tạo ra sự hài hòa đồng điệu và được thể hiện một hoặc nhiều màu sắc
2..Yếu tố thứ hai: Là dịch vụ chính của chủ sở hữu nhãn hiệu hay đối với hàng hóa, có khả năng phân biệt hàng hóa và là dịch vụ của các chủ thể khác

Tổ chức, cá nhân hay ai có quyền đăng ký thương hiệu, đăng ký bản quyền thương hiệu ở đâu
+ ĐKTH dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp được tổ chức cá nhân đăng ký
+ ĐKTH cho sản phẩm mình do người khác sản xuất nhưng mình đưa ra thị trường được sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phải đăng ký được tổ chức, cá nhân tiến hành đăng ký
+ ĐKTH sử dụng nhãn hiệu tập thể đối với dịch vụ, hàng hóa có quyền đăng ký tập thể các tổ chức, cá nhân, tại địa phương có quyền đăng ký
+ ĐKTH với tổ chức có chức năng kiểm soát, chất lượng được chứng nhận, bởi hàng hoa hay dịch vụ có điều kiện không tiến hành sản xuất, dịch vụ, hàng hóa đó

– Đăng ký bảo hộ thương hiệu như thế nào tiết kiệm chi phí nhất ?

+ Đăng ký nhãn hiệu: ĐKTH các tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam hoặc cá nhân ở Việt Nam, nước ngoài có cơ sở sản sản xuất kinh doanh tại Việt Nam được nộp đơn đăng ký trực tiếp qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam. Cá nhân nước ngoài không thường trú ở Việt Nam, không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam sẽ nộp đơn đăng ký qua đại diện hợp pháp ở Việt Nam

+ Các thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu: Người yêu cầu nộp đơn đăng ký thương hiệu cần nộp đơn tại cục, tài liệu bao gồm:
tờ khai đăng ký, mẫu vật, tài liệu, thông tin nhãn hiệu cần bảo hộ, (dịch vụ nhãn hiệu, quy chế sử dụng nhãn hiệu, nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, quy chế sử dụng nhãn hiệu) giấy ủy quyền, chứng từ.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *