Nhượng Quyền

Những thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại

Trường hợp tiến hành đăng ký tại sở thương mại, thủ tục đăng ký nhượng quyền thương mại sẽ bao gồm: Thủ tục đăng ký nhượng quyền thương hiệu là một trong những thủ tục pháp lý bắt buộc khi doanh nghiệp của bạn phát sinh họat động này, phải thông qua cơ quan nhà

Hợp đồng của chuyển nhượng quyền thương mại

Thời gian của hợp đồng: thời gian này do chính hai bên tham gia hợp đồng thống nhất với nhau, nó có thể chấm dứt trước thời gian dựa vào những quy định cụ thể của pháp luật. Hợp đồng nhượng quyền thương mại là một trong những thủ tục pháp lý bắt buộc phải

Các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng nhãn hiệu

Trước khi có thể tìm hiểu về những thủ tục giấy tờ liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ về thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu là một trong số những hình thức đang được nhiều nhà kinh doanh áp

Định giá thương hiệu và những vấn đề cần phải lưu ý

Để có thể tiến hành một cách thuận lợi nhất, doanh nghiệp nên tìm đến sự tư vấn của dịch vụ tư vấn định giá thương hiệu. đến đây bạn sẽ không chỉ được nắm rõ hơn về khái niệm định giá thương hiệu, mà còn được hỗ trợ, tư vấn chính xác và cần

Việc nhượng quyền thương hiệu dưới nhiều góc nhìn

Hỗ trợ, tham vấn phần lớn cho doanh nghiệp bên nhận trong việc điều hành và quản lý, hoặc kiểm soát chặt chẽ những phương thức điều hành của bên nhận quyền đối với doanh nghiệp đó. Nhiều doanh nghiệp hiện nay chưa thực sự hiểu được nhượng quyền thương hiệu là gì, bởi nó

Những lợi ích của việc nhượng quyền thương mại đem lại

Nhượng quyền thương mại còn mang đến sự bảo đảm cho bên được nhượng quyền sẽ có được sự tham vấn cũng như bàn giao mô hình kinh doanh có sẵn do bên nhượng quyền thiết lập từ trước, giúp chi nhánh mới có thể đi vào hoạt động một cách vững vàng nhất. Lợi