Nếu vi phạm mã số mã vạch thì bị xử lý như thế nào?

Không gửi danh mục các mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho cơ quan có thẩm quyền;

Sử dụng mã số trái với quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính. Nghị định số 80/2013/NĐ-CP, Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã quy định cụ thể về xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về sử phạt mã số .


Qua đó phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:

– Không thông báo bằng văn bản cho cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ giao dịch trên giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch bị mất hoặc hỏng;

– Không xuất trình được văn bản hợp pháp chứng minh về quyền sử dụng mã số mã vạch khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;

– Không gửi danh mục các mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN) và mã số địa điểm toàn cầu (GLN) được sử dụng cho cơ quan có thẩm quyền;

– Không thông báo bằng văn bản, kèm tài liệu chứng minh việc được sử dụng mã số nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền khi sử dụng mã số nước ngoài cho sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc thu hồi hàng hóađối với một trong các hành vi:

– Sử dụng mã số mã vạch có đầu mã Quốc gia Việt Nam (893) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch;

– Sử dụng trái phép mã số mã vạch của doanh nghiệp khác đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch;

– Sử dụng các dấu hiệu gây nhầm lẫn với mã số mã vạch;

– Không thực hiện đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch hàng năm.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và buộc thu hồi hàng hóa đối với hành vi:

– Sử dụng mã số mã vạch nước ngoài để in trên sản phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam mà chưa được cơ quan nước ngoài có thẩm quyền hoặc không được tổ chức sở hữu mã số mã vạch đó cho phép bằng văn bản.

Phức phạt cụ thể được áp dụng tùy thuộc vào hành vi, hậu quả của từng hành vi. Ngoài hình thức phạt tiền, chủ thể vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *