Các quy trình đăng ký mã số mã vạch nước ngoài

Việc đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp là việc làm cần thiết. Và để thực hiện việc đăng ký đó cần có giấy tờ,thủ tục sau:

Quy định đăng ký mã số mã vạch nước ngoài

Bạn muốn đăng ký mã số mã vạch của nước ngoài thì bạn cần được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc được tổ chức nước ngoài chủ sở hữu ủy quyền sử dụng mã số nước ngoài thông qua thư ủy quyền
Mục đích đăng ký mã số mã vạch nước ngoài chỉ để xuất khẩu sản phẩm của mình
Sau khi được ủy quyền sử dụng thì thông báo với Tổng cục đo lường chất lượng bằng văn bản, giấy ủy quyền, bản sao giấy phép sử dụng…
Quý khách hàng có thể xem thêm : thủ tục đăng ký mã số mã vạch tại Việt Nam

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch nước ngoài

Việc đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp là việc làm cần thiết. Và để thực hiện việc đăng ký đó cần có giấy tờ,thủ tục sau:

Thủ tục , giấy tờ xác nhận được quyền sử dụng mã số mã vạch và mức phí
Thủ tục xác nhận quyền sử dụng MSMV trên các sản phẩm
Thủ tục đăng ký sử dụng mã UPC (mã hàng hóa ở Mỹ và Canada) và mức phí
Danh sách sản phẩm được sử dụng mã nước ngoài
Những vi phạm khi sử dụng sai mã số mã vạch

Vì những lợi ích trước mắt mà nhiều doanh nghiệp đã làm giả mã số mã vạch in trên bao bì sản phẩm va gán mác nước ngoài.Việc giả mạo giấy chứng nhận ủy quyền sử dụng mã số mã vạch , cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng không đúng thẩm quyền thì doanh nghiệp của bạn có thể bị phạt 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và tước giấy phép kinh doanh.

Việc đăng ký mã số mã vạch nước ngoài cho doanh nghiệp không khó nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn gặp nhiều trở ngại trong quá trình làm thủ tục.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *