Các bước đăng ký thương hiệu sản phẩm

Bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu về thủ tục ? Bạn muốn tìm một dịch vụ tư vấn có uy tín? Hãy để chúng tôi giúp bạn!

Thương hiệu sản phẩm

Thương hiệu sản phẩm khi đã được cấp giấy chứng nhận tại Cục sở hữu trí tuệ và ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên công báo Sở hữu trí tuệ. Khi đăng ký thương hiệu sản phẩm, thương hiệu sản phẩm sẽ không bị gây nhầm lẫn với những thương hiệu khác.

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm

Đăng ký thương hiệu sản phẩm
Quy trình đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm

– Tra cứu khả năng bảo hộ thương hiệu: tra cứu thương hiệu để xác định thương hiệu đó đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
– Phân tích khả năng bảo hộ thương hiệu;
– Đăng ký thương hiệu:
+ Thẩm định hình thức đơn: Trong vòng 1 tháng tính từ ngày nộp đơn, chuyên viên sẽ kiểm tra đơn có hợp lệ hay không. Nếu đơn hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ sẽ thông báo là nhận đơn, còn nếu không hợp lệ, Cục sẽ từ chối đơn, nêu rõ lý do.
+ Công bố đơn: trong vòng 2 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, đơn hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
+ Thẩm định nội dung đơn: từ 9 đến 12 tháng tính từ ngày đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu được công bố, Cục sẽ ra quyết định cấp hay từ chối văn bằng bảo hộ. Nếu đối tượng đáp ứng được yêu cầu bảo hộ sẽ được cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ. Nếu từ chối, Cục sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng.

Hồ sơ đăng ký thương hiệu sản phẩm

– Giấy ủy quyền;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
– Mẫu nhãn hiệu, thương hiệu, logo cần đăng ký;
– Danh mục sản phẩm.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *