Tư vấn hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

Các thông tin khác: bút danh của tác giả (nếu có); địa chỉ, ngày hoàn thành tác phẩm và ngày tác phẩm được sử dụng lần đầu tiên tại Việt nam.

GỒM:

Tư vấn Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả miễn phí 091 503 1169
Nếu đăng ký chủ sở hữu là tác giả/đồng tác giả:

1. Giấy uỷ quyền của tất cả các tác giả

2. Bản sao chứng minh thư của tất cả các tác giả

3. Các thông tin khác: bút danh của tác giả (nếu có); địa chỉ, ngày hoàn thành tác phẩm và ngày tác phẩm được sử dụng lần đầu tiên tại Việt nam.

4. Giấy cam đoan của tác giả

Nếu đăng ký chủ sở hữu là tổ chức, công ty:

1. Giấy uỷ quyền của tổ chức, công ty

2. Bản sao chứng minh thư nhân dân của tất cả các tác giả;

3. Giấy cam đoan của tác giả

4. Bản sao giấy phép kinh doanh;

5. Quyết định của Công ty về việc giao nhiệm vụ cho tác giả là nhân viên của công ty sáng tạo tác phẩm
6. Các thông tin khác: bút danh của tác giả (nếu có); địa chỉ, ngày hoàn thành tác phẩm và ngày tác phẩm được sử dụng lần đầu tiên tại Việt nam.

Các tài liệu yêu cầu và thời gian hoàn thành:

Ngoài các tài liệu theo Mục 2 nêu trên, chủ sở hữu đăng ký bản quyền tác giả cần cung cấp thêm những giấy tờ sau tương ứng với từng hình thức đăng ký bảo hộ Bản quyền tác giả:

– Bản in nội dung của tác phẩm – 02 bản (đóng thành quyển trong đó trang bìa ghi rõ tên của tác phẩm) (đối với tác phẩm viết và các tác phẩm khác)
– Bản in trên Giấy A4 tác phẩm xin đăng ký (đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng) – 02 bản;
– Bộ ảnh chụp tác phẩm đăng ký (đối với tác phẩm nhiếp ảnh) – 02 bộ
– 02 đĩa CD chứa nội dung phần Code (ngôn ngữ lập trình) kèm theo 02 bản in nội dung đĩa CD (đối với phần mềm máy tính)
– 02 Bản vẽ trên Giấy A0 (đối với tác phẩm kiến trúc)
– 02 phần lời và nhạc trên Giấy A4 (đối với tác phẩm âm nhạc.
– 02 bộ Ảnh (đối với tác phẩm nhiệp Ảnh)

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc và những loại hình tương tự, tác phẩm trong hồ sơ đăng ký là bản thiết kế, phác thảo hoặc ảnh chụp (đen trắng) thể hiện đầy đủ ý tưởng sáng tạo.

Ngoài các giấy tờ quy định trên, nếu người nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả là người được ủy quyền; chủ sở hữu tác phẩm không đồng thời là tác giả thì phải có giấy tờ chứng minh mình là chủ sở hữu hợp pháp. Các giấy tờ này nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt có dấu công chứng nhà nước.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *