có cần xây dựng thương hiệu

Thương hiệu và “sức mạnh đến từ vô thức”

Các yếu tố thiết kế như màu sắc, kiểu chữ, nét mặt của một người mẫu, âm nhạc và nhiều yếu tố khác có tác động mạnh đối với cách nhìn về thương hiệu. Khi chúng ta mua một món hàng nào đó, chúng ta thường nghĩ rằng mình biết rõ lý do vì sao

Thương hiệu và câu chuyện tôn giáo

Đạo Thiên Chúa thì có những nhà thờ với mái vòm cao và chạm khắc tinh xảo, khiến nhiều người vừa bước vào đã cảm thấy mình nhỏ bé và có ấn tượng sâu sắc. Với kiến thức khoa học ngày nay, chúng ta đều biết rằng, sâu bên dưới mặt đất chỉ là các

Hãy nên xây dựng thương hiệu trước thay vì quảng bá sản phẩm

Những thương hiệu bạn sử dụng sẽ góp phần khẳng định cá tính của bạn. Đôi khi ta sẽ gắn bó với một thương hiệu đến mức xem nó như một tuyên ngôn phong cách của ta vậy. Một doanh nghiệp muốn tồn tại chắc chắn phải có sản phẩm. Tuy nhiên, sản phẩm không