Những vấn đề liên quan đến việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Cùng với đó, thủ tục này được tiến hành cũng sẽ giúp nâng cao sự uy tín của doanh nghiệp đó với khách hàng, đối tác và trên thị trường kinh doanh hiện nay. Nó góp một phần không hề nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là một trong những việc làm cần thiết mỗi doanh nghiệp cần thực hiện, để thiết lập nên hành lang bảo hộ pháp luật cho tài sản trí tuệ này của công ty mình. Bởi khi một nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ, sẽ có được những lợi ích và giá trị to lớn đối với mỗi doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sẽ được hưởng quyền gì khi bảo hộ nhãn hiệu?

Được pháp luật bảo hộ

Công việc kinh doanh của bạn sẽ được bảo hộ một cách an toàn nhất khi nhãn hiệu đã được đăng ký. Đây sẽ là yếu tố giúp hỗ trợ cho nền tảng khách hàng vững bền của doanh nghiệp đó, khi đó đối thủ sẽ không thể lợi dụng nhãn hiệu của chính công ty bạn để có thể tạo ra lợi nhuận cho chính họ. Đồng thời chính doanh nghiệp bạn sẽ có quyền tố cáo những hành vi xâm phạm nhãn hiệu từ tổ chức, cá nhân khác.

Cơ sở để quảng bá sản phẩm

Dĩ nhiên khi nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, thì nó không đứng độc lập mà luôn gắn liền với sản phẩm, dịch vụ, vì thế đây là cơ sở quan trọng cho bạn có thể quảng bá hình ảnh của sản phẩm mình đang kinh doanh một cách hiệu quả nhất.

Tránh sự nhầm lẫn

Đăng ký nhãn hiệu sẽ tránh được sự nhầm lẫn của sản phẩm doanh nghiệp bạn với những doanh nghiệp kinh doanh cùng mảng nhưng chưa tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Những hành vi cố tình kinh doanh trên nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp khác sẽ phải chịu những hành vi xử phạt theo quy định của pháp luật.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có ý nghĩa to lớn với doanh nghiệp

Một khi nhãn hiệu của doanh nghiệp bạn đã được đăng ký bảo hộ, bạn hoàn toàn có quyền sử dụng, khai thác, chuyển nhượng nhãn hiệu đó để mang lại những lợi nhuận cho mình. Vì khi đó pháp luật đã công nhận quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với nhãn hiệu đó.

Cùng với đó, thủ tục này được tiến hành cũng sẽ giúp nâng cao sự uy tín của doanh nghiệp đó với khách hàng, đối tác và trên thị trường kinh doanh hiện nay. Nó góp một phần không hề nhỏ trong việc quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp.

Việc thực hiện đăng ký bảo hộ thành công ở trong nước cũng sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp đó có thể thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế, giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng vươn mình ra với thị trường ngoài nước, phát triển và khẳng định được thương hiệu của chính mình.

Làm thế nào để thực hiện thủ tục này một cách hợp pháp?

Để có thể thực hiện tốt nhất quyền năng của mình, mỗi cá nhân, doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu cần chuẩn bị cho mình những kiến thức vững vàng và đầy đủ nhất về thủ tục này. Bạn hoàn toàn có thể tìm đến sự tư vấn của những đơn vị luật uy tín và chuyên nghiệp. Hoặc tự mình tìm hiểu qua các diễn đàn pháp lý về thủ tục và quá trình thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Đồng thời để bảo vệ tốt nhất cho nhãn hiệu của mình, nhất là khi bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, bạn cần theo dõi và phát hiện, trình báo nhanh chóng với Cục SHTT về hành vi xâm phạm đó.

Những loại nhãn hiệu nào sẽ được bảo hộ?

Ngoài định nghĩa nhãn hiệu được pháp luật quy định, dĩ nhiên nó sẽ được bảo hộ, thì các loại nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu đăng ký cũng sẽ được pháp luật bảo hộ.

Nhãn hiệu tập thể: là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu, với những thành viên không thuộc tổ chức đó.

Nhãn hiệu chứng nhận: là lúc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép các tổ chức khác sử dụng nó, và chứng thực về các thông tin thuộc nhãn hiệu.

Nhãn hiệu liên kết: là nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, dùng cho các loại sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau có liên quan với nhau.

Đây là những loại bảo hộ nhãn hiệu nằm ngoài định nghĩa về nhãn hiệu được pháp luật quy định.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *